Bruna Karolyi Sopina

Dent. asist. & dipl. fizio.

Rođena u Zagrebu, gdje je završila školu za med. sestre i odradila staž u bolnici Sv. Duh  u  Zagrebu.

Na Zdravstvenom Veleučilištu završila studij i stekla naziv Diplomirani Fizioterapeut.

Nakon studija usavršava se na svim stručnim  poljima sa pacijentima starije životne dobi, onkološkim pacijentima, osobama i djecom s posebnim potrebama i trudnicama te radi u nekoliko liječničkih ordinacija.

Član Hrvatske Komore Medicinskih sestara i Komore Dentalne Medicine gdje sudjeluje na tečajevima i kongresima.

Dugogodišnjim iskustvom na poslovima dentalnog asistenta stekla je bogato iskustvo u kiruškim zahvatima, implantološkoj i dentalno protetskoj terapiji te konzervativnim i parodontološkim zahvatima.

Sporazumjeva se na engleskom jeziku, komunikativna, vesela i uvijek spremna pomoći.

Kontakt