Dijana Behrić

Voditelj dent. centra mimica
Dent. asist. & med. sestra

Rođena u Zagrebu gdje završava medicinsku školu.
Nakon diplome radi kao medicinska sestra s pacijentima starije životne dobi, osobama s posebnim potrebama u liječničkim ordinacijama. Osposobljuje se za rad zubnog asistenta volontirajući u stomatološkim ordinacija na području Zagreba.

Posjeduje znanje za pružanje hitnih medicinskih vještina, a usavršava ih redovitim pohađanjem stručnih seminara kao članica Hrvatske komore medicinskih sestara te prisustvuje seminarima i edukaciji : “Dentalno asistiranje u implantološkim oralnokirurškim zahvatima”, “ Stilovi komuniciranja”, Sigurnost pacijenata u zubnoj ordinaciji” i dr.

Dio je tima dental mimica od samog osnutka. Sudjelovanjem je u organizaciji i vođenju dentalne ordinacije usavršila je svoje vještine. Predano, temeljito i brižno pridonosi visokoj kvaliteti u pružanju naših usluga.

Svojim znanjem i iskustvom uspješno komunicira s pacijentima i liječnicima te sudjeluje u gotovo svim aktivnostima našeg dentalnog centra kao nezamjenjiv član. Najvažnija joj je sigurnost i zadovoljstvo svakog pacijenta, svakog člana našeg vjernog, dugogodišnjeg tima pacijenata.

Uz rad se dodatno školuje i redovito educira na stručnim seminarima i kongresima u području menadžmenta i marketinga. “Marketing I management u dentalnoj praksi 21.stoljeća “, “ Obogatite svijet vlastitom preobrazbom “pri Bagatin Akademije samo su neki od njih. Kontinuirano sudjeluje u pisanju i objavljivanju stručnih članaka i tekstova na našim stranicama.

 

Sporazumijeva se na engleskom i talijanskom jeziku.

Kontakt