Lidija Vučetić

Dent. asist. & med. sestra

Lidija Vučetić rođena u Zagrebu gdje završava srednju medicinsku škol. Nakon stečene diplome iskustvo i znanje stječe radom u stomatološkim ordinacijama. Kao članica Hrvatske komore medicinskih sestara redovito sudjeluje u stručnim seminarima. Sudjeluje u preventivnoj stomatološkoj edukaciji djece u vrtićima i školama.

Dodatno se educirala za instrumentiranje u kirurškoj operacijskoj sali. Stječe iskustvo u privatnoj ordinaciji za estetsku kirurgiju.

U dental centru mimica radi od samog osnivanja te uvelike pridonosi u svim segmentima poslovanja. Već je niz godina dio tima ordinacije kao i asistent vanjskim suradnicima specijalistima.

Stručne seminare prati pri Hrvatskoj komori dentalne medicine. Sudjelovala je na: “Intervencije med. sestre kod krvarenja u dentalnoj praksi”, “Pravilna prehrana “, “Preventiva u stomatologiji”.

Redovito se educira na stručnim seminarima vezanim uz komunikaciju sa pacijentima u skolpu akademije Bagatin.

Bitan je dio tima i asistira u svim stomatološkim granama. Marljivost, predanost i briga za svakog samo su neke od njenih odlika. Vrlo je društvena, pozitivna i vedra.

Svojim predanošću i radom brine o sigurnosti i komforu svakog pacijenta, stavljajući naglasak oslobađanje od straha i opuštanju pacijenta prije svakog zhvata.

Sporazumijeva se na engleskom i talijanskom jeziku.

Kontakt