Dentalni centar koji uvažava tebe i tvoje želje. Pruži si iskustvo koje izmami osmijeh.

PRIMARNE USLUGE

estetski-tretmani-zagreb

ESTETSKI TRETMANI

Zdravi zubi i lijep osmijeh zahtijevaju puno truda, no bez obzira na trud i zdrave navike redovitog četkanja, problemi sa zubima česta su pojava. Zato, redovit odlazak zubaru najbolji je način održavanja pravilne oralne higijene i brige o zubima.

IMPLANTOLOGIJA

Zubni implantati su nadomjesci zuba. Ugradnja implantata potrebna je u slučajevima nedostatka jednog, više, a ponekad i svih zuba. Izrada fiksnog protetskog nadomjestka na implantatima je bolje funkcijsko i estetsko rješenje od mobilnog rada, odnosno proteze.

protetika-zagreb-dental

PROTETIKA

Protetskim postupcima nadomještamo zube koji nedostaju ili ispravljamo nedostatke na zubima. dental centar mimica nastoji pružiti skladan osmijeh koji podrazumijeva prilagođavanje zubi po boji i obliku, a sve u skladu s mogućnostima i željama pacijenta.

ZDRAVI ZUBI SAN SU SVIH NAS. ZAŠTO BI TO IMALI SAMO NEKI?

Ostale usluge

dental centar mimica pruža kompletnu uslugu funkcionalnog i estetskog zbrinjavanja te kombinira više djelatnosti. Odlične rezultate postižemo estetskim ispunima ili krunicama, ljuskicama, izbjeljivanjem ili pjeskarenjem zubi, a po potrebi i ortodonskom terapijom te kirurškim zahvatima.

dental-centar-mimica

PARODONTOLOGIJA

Parodontološka terapija i zbrinjavanje zuba nakon terapije uvelike pridonosi zdravlju, visokoj estetici osmijeha, a time i cijelog lica. Zdrava, roza gingiva, pravilna linija osmijeha te skladan niz zuba čine vaš osmijeh lijepim i zdravim. Nakon ove terapije, nestaje neugodan zadah iz usne šupljine.

Saznajte više

dental-centar-mimica

ORALNA KIRURGIJA

Vađenje zuba oralno je kirurški zahvat kojim se zub ili njegovi ostaci uklanjanju iz zubne alveole. Iako u suvremenoj stomatologiji nastojimo sačuvati svaki zub, u neke situacije zahtijevaju vađenje zuba. Nedostatak svakog zuba dovodi do posljedica na preostalim zubima.

Saznajte više

dental-centar-mimica

ANESTEZIJA

Svi pacijenti mogu dobiti anesteziju (ukoliko nemaju alergijsku reakciju na anestetik) uključujući djecu, trudnice, starije osobe, osobe opterećene pojedinim bolestima. Anestezija je prilagođena osobi i njenim potrebama i stanju u kojem se nalazi.

Saznajte više

dental-centar-mimica

ISPUNI

Ispun nadomješta tvrdo zubno tkivo zuba koji je oštećen karijesom ili je slomljen. Današnja moderna stomatologija podrazumijeva izradu estetskih ispuna od kompozitnih materijala. Ispuni svojom bojom i morfologijom vjerno imitiraju zdravi prirodni zub.

Saznajte više

dental-centar-mimica

EDONDONCIJA

Endodoncija se odnisi na liječenje zubnih kanala i mekih tkiva zuba. Kada bakterije inficiraju unutarnji dio zuba, nastaje upala koja uzrokuje bol. U tom je slučaju nužan posjet stomatologu.

Saznajte više

dental-centar-mimica

DJEČJA STOMATOLOGIJA

Rad s djecom zahtijeva punu posvećenost stomatološkog tima, ali i roditelja. Djeca se ne boje stomatologa, odrasli su ti koji djecu plaše svojim dojmovima i strahovima. Nemojte prenositi svoj strah na djecu!

Saznajte više

Maja Mimica

Dr. med. dent. & dr. med.

Kod nas svaki problem ima rješenje. Jedino nas trebate posjetiti, a ostalo prepustite našem stručnom timu. dental centar mimica – ekipa za savršen osmijeh! 

Saznajte više!

Dr. Mimica

BLOG

Lijep osmijeh i zdravi zubi jedan su od preduvjeta za kvalitetan život. dental centar mimica vas educira i donosi vam sve aktualne novosti iz svijeta dentalne medicine. Informirajte se o stanju svojih zuba bez straha.

PAKETI

PAKETI ZA JEDNU OSOBU PREGLED   Ponuda uključuje: Specijalistički pregled i konzultacije / RTG – digitalno snimanje čeljusti (ortopantomogram) Najvažnije je redovito kontrolirati zube jer se tako karijes otkrije u ranom stadiju. Tada nije potrebno liječenje zuba. Zahvati su jednostavni, ugodniji i lakši. Rano otkrivanje parodontitisa moguće je jedino uz redovite kontrole i rtg. Kako…

Saznajte više

Ispun ili plomba? Bijeli ispun ili amalgam?

Ispunom (plombom) nadomještamo propali dio zuba. Najprije čistimo karijes koji je nastao. Šupljinu koja je nastala nakon čišćenja zuba nadopunjujemo ispunom. Pravovremenim postupkom sprječavamo da se karijes proširi do živca jer se tada se zub mora liječiti.

Saznajte više

Kako nadomjestiti zube koji nedostaju?

Protetika na prirodnim zubima Obnavljanje pojedinačnog zuba krunicom – zubne krunice “kapice” koje prekrivaju oštećeni zub i čuvaju njegovu funkcionalnost. Krunica se izrađuje kako bi se zubu vratio njegov prirodni oblik, veličina, boja, čvrstoća i funkcija te štiti zub od pucanja.  Za stavljanje krunice potrebno je prirediti zub brušenjem, a po potrebi i nadograditi. Krunice se…

Saznajte više
ugradnja-implantata

Implantati – rješenje za zdraviji život

Zubni implantati su nadomjesci od titana, koji se ugrađuju u kost. Implantat se sastoji od dijela unutar kosti, koji predstavlja korijen zuba i dijela iznad razine kosti na kojem se izrađuje krunica koja mijena vanjski, vidljivi dio zuba.

Gubitak zubi je dosta česta pojava kod ljudi u srednjm godinama, narušava zdravlje cijelog organizma, smanjuje samopouzdanje i estetiku lica.

Saznajte više
``Ništa što nosiš na sebi nije važnije od tvog osmijeha.`` - Connie Stevens

Upoznajte nas

Kod nas su dobrodošli svi; radimo sa svima – djeca mala i “velika”, trudnice i mame, svi koji se boje i ne boje (tate), oni koji ne žele danas jer sutra će biti bolje, oni koje su neki odbili, svi koji se teško odluče i oni koje nitko ne shvaća. Mlađi i stariji. Bolesniji i zdraviji. Svi koje boli zub – uvijek!

KONTAKTIRAJTE NAS

  GDJE SE NALAZIMO?

  Ivane Brlić Mažuranić 2c, 10000 Zagreb

  BROJ TELEFONA

  +385 (0)1 373 0303

  EMAIL

  info@drmimica.com

  RADNO VRIJEME

  Pon – pet: 08:00 – 20:00
  dental mimica

  Svakom našem pacijentu pružamo osoban pristup i posebnu brigu.

  SERVIZI PRIMARI

  estetski-tretmani-zagreb

  TRATTAMENTI ESTETICI

  Denti sani ed un bel sorriso richiedono grande sforzo, ma indipendentemente dallo sforzo e dalle abitudini sane della spazzolatura regolare, i problemi ai denti sono una cosa comune. Ecco perché andare dal dentista regolarmente è il modo migliore per mantenere una corretta igiene orale e cura dei denti.

  IMPLANTOLOGIA

  Gli impianti dentali sono sostituti dentali. L’innesto implantare è necessario in assenza di uno, più e talvolta tutti i denti. Una sostituzione protesica fissa sugli impianti è una soluzione funzionalmente ed esteticamente migliore rispetto al lavoro mobile, cioè alla protesi.

  protetika-zagreb-dental

  PROTESICA

  Con le procedure protesiche, sostituiamo i denti mancanti o correggiamo i difetti dei denti. L’obiettivo è un sorriso armonioso che prevede la regolazione dei denti per colore e forma, e tutto in base alle possibilità e alle preferenze del paziente.

  I DENTI SANI E BIANCHI SONO IL SOGNO DI TUTTI NOI. PERCHE’ DOVREBBEREO AVERLI SOLO ALCUNI?

  Altri servizi

  Al fine di fornire ai pazienti un servizio completo, della cura funzionale ed estetica, combiniamo diverse attività. Gli ottimi risultati si ottengono con otturazioni estetiche o corone, faccette, sbiancamento dei denti o sabbiatura e, se necessario, terapia ortodontica ed interventi chirurgici.

  dental-centar-mimica

  PARODONTOLOGIA

  La terapia parodontale e la cura dentale dopo la terapia contribuiscono notevolmente alla salute, all’elevata estetica del sorriso e quindi al viso intero. Una gengiva sana e rosa, una linea del sorriso corretta ed una dentatura armoniosa, rendono il vostro sorriso bello e sano. Dopo questa terapia scompare l’alito cattivo dalla cavità orale.

  Scopri di più

  dental-centar-mimica

  CHIRURGIA ORALE

  L’estrazione del dente è un intervento della chirurgia orale con il quale si rimuove un dente o i suoi residui dall’alveolo dentario. Sebbene nell’odontoiatria moderna cerchiamo di preservare ogni dente, alcune situazioni richiedono l’estrazione del dente. La mancanza di ogni dente porta a conseguenze sui denti rimanenti.

  Scopri di piu’

  dental-centar-mimica

  ANESTESIA

  Tutti i pazienti possono ricevere l’anestesia (se non hanno una reazione allergica all’anestetico) tra cui bambini, donne incinte, anziani, le persone gravate da alcune malattie. L’anestesia è adattata alla persona e alle sue esigenze, e la condizione in quale si trova.

  Scopri di piu’

  dental-centar-mimica

  OTTURAZIONI

  Un’otturazione sostituisce il tessuto duro del dente danneggiato da carie o spaccato. Moderna odontoiatria di oggi consiste nel fare otturazioni estetiche dai materiali compositi. Le otturazioni con il loro colore e la loro morfologia imitano fedelmente un dente naturale sano.

  Scopri di piu’

  dental-centar-mimica

  EDONDONZIA

  Endodonzia si riferisce al trattamento dei canali radicolari e dei tessuti molli dei denti. Quando i batteri attaccano la parte interna del dente, si crea l’infiammazione che provoca dolore. In questo caso, è necessario visitare il dentista.

  Scopri di piu’

  dental-centar-mimica

  PEDODONZIA

  Il lavoro con i bambini richiede l’impegno completo del team odontoiatrico, ma anche quello dei genitori. I bambini non hanno paura dei dentisti, sono gli adulti quelli che li spaventano con le loro impressioni e le loro paure. Non trasmettere la vostra paura ai bambini!

  Scopri di piu’

  Maja Mimica

  Dr. med. dent. & dr. med.

  Da noi ogni problema ha una soluzione. Unica cosa che dovete fare e visitarci. Lasciate il resto al nostro team dei professionisti, il team per un sorriso perfetto! 

  Scopri di piu’!

  Dr. Mimica

  BLOG

  Un bel sorriso e denti sani sono uno dei presupposti per una vita di qualità. Seguite noi, e le notizie dal mondo della medicina dentale. Informatevi sulle condizioni dei vostri denti senza paura.

  PAKETI

  PAKETI ZA JEDNU OSOBU PREGLED   Ponuda uključuje: Specijalistički pregled i konzultacije / RTG – digitalno snimanje čeljusti (ortopantomogram) Najvažnije je redovito kontrolirati zube jer se tako karijes otkrije u ranom stadiju. Tada nije potrebno liječenje zuba. Zahvati su jednostavni, ugodniji i lakši. Rano otkrivanje parodontitisa moguće je jedino uz redovite kontrole i rtg. Kako…

  Scoprite di più

  Ispun ili plomba? Bijeli ispun ili amalgam?

  Ispunom (plombom) nadomještamo propali dio zuba. Najprije čistimo karijes koji je nastao. Šupljinu koja je nastala nakon čišćenja zuba nadopunjujemo ispunom. Pravovremenim postupkom sprječavamo da se karijes proširi do živca jer se tada se zub mora liječiti.

  Scoprite di più

  Kako nadomjestiti zube koji nedostaju?

  Protetika na prirodnim zubima Obnavljanje pojedinačnog zuba krunicom – zubne krunice “kapice” koje prekrivaju oštećeni zub i čuvaju njegovu funkcionalnost. Krunica se izrađuje kako bi se zubu vratio njegov prirodni oblik, veličina, boja, čvrstoća i funkcija te štiti zub od pucanja.  Za stavljanje krunice potrebno je prirediti zub brušenjem, a po potrebi i nadograditi. Krunice se…

  Scoprite di più
  ugradnja-implantata

  Implantati – rješenje za zdraviji život

  Zubni implantati su nadomjesci od titana, koji se ugrađuju u kost. Implantat se sastoji od dijela unutar kosti, koji predstavlja korijen zuba i dijela iznad razine kosti na kojem se izrađuje krunica koja mijena vanjski, vidljivi dio zuba.

  Gubitak zubi je dosta česta pojava kod ljudi u srednjm godinama, narušava zdravlje cijelog organizma, smanjuje samopouzdanje i estetiku lica.

  Scoprite di più
  ``Niente che indossi conta più del tuo sorriso.`` - Connie Stevens

  Venite a conoscerci

  Da noi sono tutti benvenuti; lavoriamo con tutti – bambini piccoli e “grandi”, le donne incinta e le mamme, con quelli che hanno paura e quelli che paura non c’è l’hanno (i papà), quelli che non vogliono oggi perché domani andrà meglio, quelli che sono stati rifiutati dagli altri, tutti quelli che decidono con difficoltà e quelli che nessuno capisce. Giovani e meno giovani. Malati o di buona salute. Tutti quelli che hanno il mal di denti – sempre!

  CONTATTO

   DOVE SIAMO?

   Ivane Brlić Mažuranić 2c, 10000 Zagreb

   NUMERO DI TELEFONO

   +385 (0)1 373 0303

   EMAIL

   info@drmimica.com

   ORARIO DI APERTURA

   Lunedi – Venerdì: 08:00 – 20:00
   dental mimica

   Ad ogni nostro paziente forniamo un approccio personale ed una cura speciale.